Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit
  • Home
  • Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Hoe u gevaarlijke stoffen herkent, leest u hieronder. Verder vindt u een korte toelichting op de risico’s en een overzicht van maatregelen om blootstelling te beperken.

Gevaarlijke stoffen
Als een product gevaarlijk is voor de gezondheid of onveilig is, dan is het etiket voorzien van een gevaarsymbool. Dit is een zwart symbool (kruis, vlam, doodshoofd, etc.) op een oranje ondergrond. Maar gevaarlijke stoffen kunnen ook tijdens het werk ontstaan. Voorbeelden zijn:
- houtstof dat vrijkomt bij het bewerken van hout;
- kwartsstof dat vrijkomt bij het bewerken van bijvoorbeeld beton of natuursteen;
- dieseluitlaatgassen van heftrucks, grondverzetmachines en auto’s;
- dampen die vrijkomen bij laswerkzaamheden.

Risico’s
Het gevaarsymbool geeft globaal het risico van een stof aan (licht ontvlambaar, irriterend, vergiftig, etcetera). Daarnaast geven de zogenaamde Risico-zinnen (R-zinnen) op het etiket informatie over het risico van de stof. Voorbeelden van R-zinnen zijn: “schadelijk bij inademing”, “kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid”, “kan kanker veroorzaken” of “ontplofbaar met en zonder lucht”.

Informatie over de gevaren van een product, kunt u ook vinden in het Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA). Dit is een cd-rom met 4000 bouwmaterialen en bouwproducten. Per product is veiligheidsinformatie opgenomen. Daarnaast geeft PISA informatie over stoffen die ontstaan tijdens het werk. Meer gedetailleerde informatie over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van een product vindt u in het Veiligheidsinformatieblad (VIB). De leverancier is verplicht bij gevaarlijke stoffen en producten kosteloos een VIB ter beschikking te stellen.

Maatregelen
Niet alleen het gevaar van de stof is van belang, maar ook de hoeveelheid stof die iemand binnenkrijgt of waar iemand mee in aanraking komt. U kunt blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken of voorkomen door de volgende maatregelen te nemen:

1. werk met producten of werkmethoden die minder schadelijk zijn;
2.
maak gebruik van afzuiging en ventilatie;
3.
voorkom onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
4.
zorg dat uw werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

1. Werk met producten of werkmethoden die minder schadelijk zijn
Een voorbeeld van deze maatregel is het gebruik van oplosmiddelvrije verf of lijm. Deze zijn minder schadelijk dan de verven en lijmen die wel oplosmiddelen bevatten. Ook kan het toepassen van een andere werkmethode zorgen voor minder blootstelling. Blokken knippen in plaats van zagen geeft bijvoorbeeld minder stof.

2. Maak gebruik van afzuiging en ventilatie
Voorbeelden hiervan zijn het werken in de buitenlucht, het gebruik van afzuiging op machines en gereedschap, werken met open ramen en deuren en het gebruik van afzuiginstallaties in een ruimte.

3. Voorkom onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Soms wordt iemand blootgesteld aan gevaarlijke stoffen doordat zijn collega in dezelfde ruimte met een gevaarlijke stof werkt. Probeer dit te voorkomen door hiermee bij de planning zoveel mogelijk rekening te houden.

Ook afstand is bij werken met gevaarlijke stoffen van belang: maak de afstand tot de stof zo groot mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van een verfrol op een lange steel of een lange spuitlans bij het spuiten.

4. Zorg dat uw werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Als laatste maatregel moet u uw werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen, spatschorten en ademhalingsbescherming. Hierbij hoort ook instructie over het gebruik ervan en toezicht daar op.

Meer informatie
Voor gericht advies over het werken met gevaarlijke stoffen kunt u gebruikmaken van de Stoffenmanager Bouwnijverheid. Voor verdere informatie kunt u de Arbouw Infolijn bellen, op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur, via 0341 46 62 22. Voor het bestellen van publicaties kunt u terecht op de website van Arbouw, www.arbouw.nl .

Instructie inloggen